รุ่งอาร์ทร่วมสนับสนุนการอบรมด้านการผลิตสื่อทางการแพทย์

Last updated: 2016-10-22  |  2286 จำนวนผู้เข้าชม  | 

รุ่งอาร์ทร่วมสนับสนุนการอบรมด้านการผลิตสื่อทางการแพทย์

เนื่องด้วยวันที่ 25-29 กรกฎาคม ที่ผ่านมามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตสื่อหุ่นจำลองทางการแพทย์ขึ้น โดยเวชนิทัศน์สมาคม ณ สถานเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14 และ 15

รุ่งอาร์ท ได้เข้าร่วมสนับสนุนอุปกรณ์การจัดอบรมณ์ต่างๆ อาทิเช่น ยางซิลิโคน ยางพารา เรซิ่น และอุปกรณ์การทำงานต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ให้แค่ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง นอกจากความรู้เดิมที่ได้แลกเปลี่ยนกันแล้ว การอบรมครั้งนี้เรายังร่วมกันมองถึงปัญหาและหาแนวทางการแก้ไข ซึ่งจะเป็นการหานวัตกรรมใหม่ๆมาส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้ทำงานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นไปอีก

ขอขอบคุณ เวชนิทัศน์สมาคม โรงพยาบาลศิริราช

https://www.facebook.com/vetnitat/?fref=ts

https://sites.google.com/site/amit50thailand/home/kickrrm-activity