Original Sculpey® - White

คุณสมบัติสินค้า:

ราคา

Share

Share

Original Sculpey® เป็นอบโพลิเมอร์ตัวแรกของอเมริกา ถูกออกแบบมาเพื่อให้เด็กและผู้เริ่มต้น เพื่อฝึกทักษะและใช้งานสร้างสรรค์ชิ้นงานในสถาบันการเรียนการสอนต่างๆ เนื้อดินที่โดดเด่นของ Sculpey เมื่อแห้งแข็งตัวแล้วผิวสวยงามคล้ายเซรามิค สามารถทำสิ่งตกแต่งชิ้นงานได้

 

นิ่มกว่า - ง่ายกว่า

เนื้อดินเป็นสีขาว มีความนิ่มทำให้เหมาะสำหรับเด็กและผู้เริ่มต้น เพื่อการสร้างสรรค์ชิ้นงานและทำสีสะดวกกว่า

 

สร้างสรรค์ได้หลากหลาย

หลังจากที่ผ่านการอบ เนื้อแห้งแข็งสามารถ เคลือบหรือเพ้นท์สีภายนอกได้ ทำให้ผู้ใช้งานได้ผลิตงานได้อย่างอิสระ

 

หลังจากการอบ

หลังจากการอบแล้วจะได้ชิ้นงานที่สวยงามและสามารถ เจาะ ตัดแต่ง ขัดกระดาษทราย ทาด้วยสีอะคริลิคหรือเคลือบชิ้นงานได้ นอกจากนั้นสามารถนำต้นแบบไปทำแม่พิมพ์เพื่อหล่อชิ้นงานได้อีกหลายชิ้นตามต้องการได้

 

การใช้งาน

 

 

ปั้นชิ้นงานด้วยดินโพลิเมอร์ตามแบบที่ต้องการ

 

อบด้วยเตาอบ ความร้อน 130 °C (275 °F) เป็นเวลา 15 นาที
ต่อความหนา 6 มม.

 

ข้อควรระวัง

 

ห้ามใช้ไมโครเวฟ ในการอบ

 

ห้ามใช้อุณภูมิสูงกว่าที่กำหนดไว้

 

 

 

ขนาดต่อก้อน

454 กรัม (1 ปอนด์)