โคบ้อลท์

บรรจุ

ขวด 40 กรัม ขวด 500 กรัม ขวด 1 กิโลกรัม

ชนิด

10% 1% (โคบ้อลใส)

Share

Your like button code

Share

รายละเอียดสินค้า

โคบ้อล , ตัวเร่งปฏิกิริยา (ตัวม่วง)

ใช้ผสมเรซิ่นเพื่อให้เรซิ่นแข็งตัว

สินค้าเกี่ยวข้อง
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า