โคบ้อลท์

คุณสมบัติสินค้า:

บรรจุ

ขวด 40 กรัม ขวด 500 กรัม ขวด 1 กิโลกรัม

ชนิด

10% 1% (โคบ้อลใส)

Share

Share

โคบ้อล , ตัวเร่งปฏิกิริยา (ตัวม่วง)

ใช้ผสมเรซิ่นเพื่อให้เรซิ่นแข็งตัว