สีผสมยางซิลิโคน เหลือง 400

Share

Share

สีผสมยางซิลิโคน

สีเหลือง 400

  • สามารถผสมได้ทั้งในตัวทำแข็งและยางซิลิโคน
  • ไม่มีผลต่อการใช้งาน