สีผสมยางซิลิโคน น้ำเงิน 504

Share

Share

สีผสมยางซิลิโคน

น้ำเงิน 504

  • สามารถผสมได้ทั้งในตัวทำแข็งและยางซิลิโคน
  • ไม่มีผลต่อการใช้งาน