กาวโพลิเมอร์ - Oven-Bake Clay Adhesive

คุณสมบัติสินค้า:

ราคา

Share

Share

กาวโพลิเมอร์ - Oven-Bake Clay Adhesive

เป็นกาวที่สามารถใช้ติดชิ้นงานดินโพลิเมอร์ได้อย่างแน่นหนา โดยสามารถผ่านการอบด้วยความร้อนได้


การใช้งาน

  • สามารถติดดินโพลิเมอร์ที่ยังไม่อบเข้าด้วยกันได้
  • สามารถติดดินโพลิเมอร์ที่อบแล้วเข้าด้วยกันได้

 

 

ขนาดบรรจุ : 59 ml (2 fl oz)