เครื่องมือวัดเลเซอร์

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

 

เครื่องมือวัดเลเซอร์

มาพร้อมกับตลับเมตร ระดับน้ำ ไม้บรรทัด และเลเซอร์

คุณสมบัติ

  • ตลับเมตรแบบล็อคได้ความยาวถึง 8 ฟุต (2.5 เมตร)
  • ระดับน้ำแบบสองทาง ถึงสามแกน แนวนอน แนวตั้ง และทแยง
    สำหรับวัดระดับความเอียงได้ทุกทิศทาง
  • ไม้บรรทัดมาตรฐาน 6 ซม. สำหรับวัดใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
  • เลเซอร์สำหรับเช็คแนวตรง หรือแนวนอนได้ ใช้งานได้หลากหลาย
    เช่นวางสิ่งของให้ตรงแนว ทำชิ้นงานได้ตรงแนว เช็คและเก็บงานได้สะดวกกว่า
  • ใช้ถ่าน Ag13 (ถ่านนาฬิกา) จำนวน 3 ก้อน (มีมาให้แล้วในกล่อง)