ยางซิลิโคนและประเภทของยางซิลิโคน

ยางซิลิโคน เป็นสารโพลิเมอร์ ซึ่งเตรียมจากวัตถุดิบธรรมชาติคือ ทรายและเมธานอล ในภาวะอุณหภูมิสูง เมื่อผสมกับตัวเชื่อมสารโพลิเมอร์ เข้ากับตัวเร่งปฏิกริยา ก็จะเกิดปฏิกริยาเปลี่ยนสถานะเป็นของแข็ง ยืดหยุ่นและเหนียว กลไกปฏิกริยาที่ใช้มี 2 แบบคือ ยางซิลิโคนคอนเดนเซชั่น และ ยางซิลิโคนแอดดิชั่น

 

ตารางเปรียบเทียบตัวอย่างการเลือกใช้งานยางซิลิโคน

 


ยางซิลิโคน คอนเดนเซชั่น
Condensation cure silicone rubber
ยางซิลิโคน แอดดิชั่น
Addition cure silicone rubber
เหมาะสำหรับงาน

ทำแม่แบบเพื่อหล่องานด้านศิลปะตกแต่ง เรซิ่น เทียน สบู่ คอนกรีต ยิบซั่ม ปูน ซีเมนต์ (หินเทียม) แว็ค

ใช้งานที่ต้องการสัดส่วนที่แม่นยำ เนื่องจากหดตัวน้อยมากๆ และงานที่มีความร้อนสูง ปลอดภัยจากการสัมผัสร่างกาย เช่นใช้ทำผลิตภัณฑ์อวัยวะเทียม นม sex toy ของเล่น
การทำให้แข็งตัวผสมตัวเร่งปฏิกริยาในสัดส่วนตามกำหนด ยางจะทำปฏิกริยาแบบ Tin Cured ในอุณหภูมิห้องทำปฏิกิริยาแบบ Platinum Cured ในอุณหภูมิห้อง
ทนความร้อน≈ 120 ˚C≈ 240 ˚C
การหดตัว≈ 0.2≤ 0.01 (หดตัวน้อยมาก)


 


ยางซิลิโคนคอนเดนเซชั่น
Condensation cure Silicone Rubber

เป็นยางซิลิโคนที่มาพร้อมกับตัวเร่งตามอัตราส่วน สามารถควบคุมการแข็งตัวได้โดยการเพิ่มหรือลดตัวเร่ง โดยอัตราส่วนที่แนะนำมาในยางซิลิโคนแต่ละตัวเป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมทำให้ยางซิลิโคนทำปฏิกิรยาได้สมบูรณ์

สามารถใช้งานทำแม่พิมพ์เพื่อหล่องานด้านศิลปะต่างๆ สามาถใช้ได้ทั้งกับ เรซิ่น ปูนพลาสเตอร์ เทียน สบู่ คอนกรีต ยิบซั่ม ปูน ซีเมนต์ หินเทียม แว็ค ฯลฯ


ยางซิลิโคนแอดดิชั่น
Addition cure Silicone Rubber

หรือยางซิลิโคนแพลตตินั่ม (Platinum) สังเกตุง่ายๆส่วนใหญ่จะเป็นยางซิลิโคน 2 ตัวผสมกัน (มีตัว A และ B) ซึ่งเป็นยางซิลิโคนฟู้ดเกรด ปลอยภัยทั้งกับการใช้งานสัมผัสอาหารหรือผิวมนุษย์ โดยปลอดกลิ่นและสารอันตราย

ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสหกรรมทำแม่พิมพ์อาหาร ขนม เทียน สบู่ ถอดพิมพ์อวัยวะต่างๆ หรือทำชิ้นงานศิลปะที่ต้องการความแม่นยำสูงเป็นต้น

ซึ่งข้อจำกัดของยางซิลิโคนแอดดิชั่นคือจะไม่ถูกกับพวกสารระเหยต่างๆ (เช่น วาสลีน สีที่ยังไม่แห้ง ทินเนอร์ เป็นต้น) เมื่อใช้ยางซิลิโคนหากมีสารอื่นผสมอาจะทำให้ยางซิลิโคนแข็งตัวไม่สมบูรณ์

หมวดหมู่สินค้า

การจัดส่งสินค้า

KERRY EXPRESS - ไปรษณีย์ - แมสเซนเจอร์ - บริษัทเอกชน
 อ่านรายละเอียดการจัดส่ง 

 

เวลาทำการ
8.00-17.00 น.
วันจันทร์-เสาร์
หยุดวันอาทิตย์